Solgläntans kropp & själ

Ny insikt av hur jag ser på min verkligheten
Denna sommar har varit fylld av "mirakel" samtidigt som det hänt en hel del allvarliga hälsomässiga situationer inom familjen. De små "miraklen" som ständigt försökte få plats i vårt liv trycktes bort av det "jobbiga" som hände.
Det var då en av mina största insikter kom till mig: Jag kan välja vilken av verkligheterna som ska få störst fäste i mitt liv!!!!!
Detta var en så stor frihetskänsla när jag tog till mig orden att jag har ett val. Antingen går jag in i ångesten och bara ser allt det negativa som är och kan bli eller så väljer jag att konstatera att det händer och erbjuder de drabbade min närvaro och hjälp. För det som hänt har inte drabbat mig personligen och jag har faktiskt en skyldighet mot mig själv och det är att må bra. Alltså vände jag mitt fokus mot mitt liv och såg allt det positiva som fanns där. Det roligaste är att när jag valde att "se" det positiva i min verklighet började det strömma in små positiva "mirakel" i mitt liv.
Ha en fantastisk dag och glöm inte att vi alla har ett val