Solgläntans kropp & själ

Bowenterapi

Bowentekniken är en kroppsterapi olik alla andra. Det är en mjuk, smärtfri, korrigerande, balanserande, smärtreducerande, och effektiv behandlingsform som främjar kroppens läkningsförmåga. 

Ni kan läsa här vad Bowenterapin gjort för mig 


Hur fungerar terapin?

Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom en slags rullning över främst muskler och senor. Rullningen startar en vibration genom kroppens vävnader, vilket i sin tur leder till förändringar. Blod- och lymfflödet ökar, muskelspänningar och låsningar i leder släpper.

Eftersom de flesta punkterna ligger på samma ställe som akupunkturpunkterna påverkas även energin i meridiansystemet. Bowenterapin påverkar också nervfunktionerna positivt.


Vilka besvär kan behandlas?

Det finns egentligen inga begränsningar för vad som kan behandlas med bowentekniken. Några exempel är besvär med rygg, nacke, knän, fotleder, tennis- och golfarmbåge, frusen axel, magbesvär, luftvägsbesvär inkl. astma, hösnuva, huvudvärk, migrän, njurbesvär och energibrist.