Solgläntans kropp & själ

Dagens Visdomsord
" Varje människa är ett resultat av sina tankar. Det hon tänker, det blir hon."

Mohandas Karamcand Gandhi
(1869-1948)