Solgläntans kropp & själ

Människokroppens energisystem. del 1

Här är en liten serie som förklarar och beskriver lite om våra olika livsenergier som människokroppen består av och vilka jag arbetar mycket med i mina behandlingar och då även i meditationsträffarna som jag håller i.

 

I vår kropp flödar livsenergier som hela tiden måste vara igång för att hålla oss vid liv. Våra västerländska vetenskapsmän har förklaringar till hur hjärnan tänker och fungerar, hur lungorna andas och hur hjärtat pumpar runt blodet i kroppen för att ge näring åt dess celler, men de kan inte förklara hur energin i våra kroppar fungerar och hur denna energi kan påverka vårt mående på både psykisk och fysisk nivå.

 

När människokroppen blir sjuk så koncentrerar sig vår sjukvård övervägande på våra symptom. Man ska komma ihåg att symptom som visar sig har ALLTID en grundläggande orsak. Det kan inte vara bra att medicinera eller operera så fort man lider av ett symptom utan att ta reda på vad den bakomliggande orsaken är.

 

Vi behöver energi för att kunna leva, röra oss, tänka mm. Därför är bra kost och dryck viktigt för oss det ger oss energi till kroppen. Vi behöver även syre, vilket är viktig energi. Men i vårt stressade samhälle har vi vänt vår andning så att vi bara använder oss av en liten del av lungornas kapacitet. Detta beror på att vi ständigt är på språng och ska hinna med så mycket. Vi kan jämföra det med jägarna eller krigarna förr som pumpade upp kroppen med adrenalin när man skulle anfalla. Tyvärr har många av oss det så 24 timmar om dygnet. Vi är alltid nåbara via mobiltelefon och internet. Vi har även media som flyttar in alla hemskheter i vårt vardagsrum via tv och dagstidning. Vårt undermedvetna har svårt att skilja på verkligheten tex om att alla dessa hemskheter som vi blir matade med är personliga upplevelser. Detta tar mycket av vår energi och oftast för att orka med vardagen så stänger vi ner vår energi och empati. Allt detta sker på det omedveta planet, allt för att kroppen tror att den gör oss en tjänst. Men tyvärr blir det nästan alltid så att energin går ner (för att skydda oss) och vi blir oerhört trötta (utmattningssymptom) och här blir vi mycket motagligare för sjukdommar och olika muskelproblem.

 

Kärleksenergin är den mest grundläggande livsenergi vi har. Forskning har visat att spädbarn som inte får kroppskontakt, värme, kärlek och uppmuntran kan få psykiska problem i framtiden eller i värsta fall dö.
 
 

Kineserna har i 2500 år kallat denna livsenergi för livskraft Qi. Qi flödar genom människokroppen längs energilinjer som kallas meridianer som var och en motsvarar kroppens viktiga organ. Om Qi kommer i obalans eller dess flöde längs meridianerna stoppas upp, mår vi fysiskt eller mentalt dåligt. Det är längst dessa meridianer som akupunkturpunkterna finns och som man kan bl.a kan behandla med akupunktur  eller med akupresur. Jag kommer även åt dem med Bowen terapin, healingen och massagen.

 

                                                                    Bild från googel

Enligt den indiska yogaläran har vi sju kraftcentra, chakra, som fungerar som samlingspunkter för livsenergi (prana) som ”flyter” ut till kroppens alla delar. Det är energiflödet mellan de olika chakran som skapar människans aura. Även chakran kan man få blockeringar att lossna via Bowen, healing, massage och framför allt meditation.

          

Bilder; Nathalie Issaksson  Modell; Nadja Isaksson

 

Olika sjukdomar som vi har beror ofta på en energiblockering i de kanaler som leder till det drabbade organet. Blockering ger ofta upphov till spända muskler. Den psykologiska orsaken till själva blockeringen kan vara stress, oro eller att man hindrar känslor och minnen ur det undermedvetna att komma fram.

Blockeringar som vi lagrat i vårt undermedvetna, exempelvis minnen eller nedtryckta känslor, skapar en obalans i vårt energiflöde som gör kroppen spänd och mottaglig för sjukdomar. När vi t.ex. hamnar i en obehaglig situation, plockar vi upp från det undermedvetna en liknande situation och RE-AGERAR. Vi använder oss av den liknande situationen som referens och beter oss som vi gjorde förra gången en sådan situation dök upp.

Ex. Lilla Lisa var på läger. Föräldrarna var inbjudna för att hälsa på. Alla barnen var förväntansfulla och längtade efter besöket. Det började droppa in föräldrar till lägret och det blev kramar och glädjetjut. Så kom då den efterlängtade stunden då Lisas pappa kom. Energin av glädjen från de andra barnen hade fyllt henne. Hon sprang mot sin pappa med ett glädjetjut och kastade sig i hans famn. Pappan blev helt stel och satte ner Lisa med orden att ’’det var hemskt vad hon var uppskruvad och hon fick nog ta och lugna ner sig’’.

Efter den händelsen blev det en djup blockering. Det slutade med att hon slutade med sin spontanitet att kramas. Med åren byggdes blockeringen upp och hon hade svårt att tycka om närhet och kramar.

När vi märker att vi har ett beteende som inte gagnar oss får vi låg energi. Det kan då vara fördelaktigt att bryta mönstret och AGERA. Meditation kan vara till stor hjälp. Att bryta de negativa tankarna och byta ut dem mot positiva.

Att göra ett åtagande gentemot dig själv innebär att du lyssnar till dina känslor i varje stund. Ta inte på dig ansvaret för andras lycka. Det är bara de själva som kan välja den. Var uppmärksam på dina egna behov och när du ska vara osjälvisk.

Smärta kan bara aktiveras av någon annan om det redan finns smärta inom dig. Detsamma gäller rädsla. Ju mer du förstår att en viss situation har något att lära dig, desto snabbare kan du lämna den.

Att känna kärlek istället för att döma, förändrar negativ energi och oskadliggör den.

Det är viktigt att känna medkänsla istället för att tycka synd om andra. ’’Tycka synd om’’ tömmer dig på energi.

Om du vill lösa upp din rädsla så ska du vända dig om och titta direkt på den. Det du inte tvekar att möta löser upp sig i medvetandets ljus.

Älska och acceptera den du är, inte den du borde eller kommer att vara. Då höjer du din livsenergi.

Carpe Diem / Fånga dagen eller njut av dagen

Kram Jeanette

 


Människokroppens energisystem. del 2 Rotchakrat

Chakra
Chakra är ett sanskritord (ett språk inom det indiska språket) och betyder energihjul. Varje chakra har en representativ färg som kan liknas vid snurrande ljus, ständigt roterande genom vårt energisystem.

Människan består av energi och i kroppen eller rättare sagt strax ovanför den finns det sju stora energiflödespunkter samt en hel del små. Detta är vårt chakrasystem och det förser tillsammans med meridiansystemet vår kropp med energi. Energin vibrerar och roterar på olika frekvenser och agerar där på olika sätt beroende på den skildes sätt att uttrycka sig och vara. Om chakrat är blockerat rör det sig bara åt ett håll och vid total obalans står det helt still.

Våra sju stora chakran är förbundna med inre körtlar och organ. Var och ett av dem hör frekvensmässigt ihop med två meridianer.       

Vid obalans i chakran:
Varje chakran har förmågan att protokollföra och minnas händelser som skett i våra liv, detta påverkar den psykiska delen inom oss. Minnen från fysiska skador påverkar också genom att lagras i det chakran som ligger närmast intill det skadade området.

Foto: Nathalie Isaksson Modell: Nadja Isaksson
 
 
 

Rotchakrat
Rotchakrat färg är röd

Placering: Bakom könsorganen vid sidan om svanskotan. Rotchakrat står för vår grundtrygghet.

Ett välfungerat rotchakra får oss att känna oss trygga i vårt liv, vi står stadigt på jorden. Vi känner framgång och trygghet i vårt arbete, familj, vänner, ekonomi och där vi bor. Vi har en stark överlevnadsinstinkt. Ett hämmat rotchakra får oss att uppleva en otrygghet i livet. Man kan utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid materiella ting, tvångsbeteenden och tvångstankar.


Välmående chakra skänker: framgång
Motsatt: Misslyckande


Kroppsdelar som hör till rotchakrat: Urinvägs- och fortplantningsorgan, huden, ben, fötter, ryggrad och binjurar

Rotchakrat är kopplat till immunförsvaret och det genetiska. Det kontrollerar luktsinnet och har hand om utdrivningen av kroppens grumligheter och slaggprodukter.


Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i rotchakrat är: Barnlöshet, menstruationsproblem, värk i nedre delen av ryggen, hemorrojder, ändtarmsproblem urinvägs- och fortplantningsproblem, hudproblem och sexuella problem. 

Till hörande meridianer: Hjärtmeridianen och Tunntarmsmeridianen

 

Exempel på hur en blockering i rotchakrat kan uppstå: 

-Om man som barn eller vuxen mister någon man tyckt väldigt mycket om och hela ens grundtrygghet krossas. -Man mister sitt jobb och grundtryggheten försvinner

Rotchakrat står mycket för din grundtrygghet och då framförallt den grundtryggheten som du bär med dig sen barnsben.

 

 

Fortättning följer.........

 

Kram Jeanette 

Människokroppens energisystem. del 3
 

Sakralchakrats färg är orange

Placering: Tre fingerbreddar under naveln

Sakralchakrat står för vår sexualitet, kreativitet, glädje, hopp, optimism och känslor.

Ett välfungerat sakralchakra får oss att känna livsglädje, passion och spontanitet. Vi balanserar det genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelse utifrån. God kontakt med sakralchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust.

Ett hämmat sakralchakra kan ge dåligt självförtroende, sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Har man blockeringar i detta chakrat får man ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor så vill man kontrollera andra istället.


Välmående chakra skänker: Lugn
Motsatt: Vrede

Kroppsdelar som hör till chakrat: Mag- och tarmområdet, bäckenet, testiklar, prostata, livmoder, äggstockar, ben och fötter. Det stimulerar även smaksinnet


Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i sakralchakrat: menstruationsproblem vaginala infektioner, barnlöshet, tumörer och cellförändringar i könsorganen, impotens, prostataproblem, könssjukdomar, ländryggssmärtor, blås- och urinvägsinfektioner.

Till hörande meridianer: Urinblåsmeridianen och Njurmeridianen

 

 Exempel på hur en blockering i sakralchakrat kan uppstå:

 

- En berättelse från mitt eget liv som jag skrev om här i bloggen mars 2012: 

"Snacka om att enrgin har gått trögt. Massor av ursäkter för att inte ha tid att skriva och skriva är något jag älskat sedan jag var liten. Men en händelse när jag gick i 3:e klass har gjort att jag inte har vågat skriva offentligt sedan dess.

Det som hände var att vi skulle skriva en uppsatts i 3:an och jag som brukade skriva den ena sagan efter den andra kastade mig över uppgiften med glädje. Det jag inte hade märkt var att min fröken hade ställt sig bakom mig och läste när jag skrev. Helt plötsligt rycktes min skrivbok bort från mig och jag hörde min fröken högt deklarera inför hela klassen att det var för sorgligt att när man gick i 3:e klass inte ens kunde stava rätt. Tyvärr blev detta en av ”sanningar” om vem jag var.

Det blev en av mina RÄDSLOR som förföljt mig i hela mitt vuxna liv. Att inte kunna stava rätt när man är mamma och egen företagare. Det ironiska är att jag mycket sällan stavar fel utan det blir oftast fel när min osäkerhet tickar in."

 

Denna berättelse handlar om glädjen av sin egna kreativitet som fullständigt krossas och som får en stor betydelse för ditt energiflöde i framförallt och då i mitt fall Sakralchakrat. I det chakrat har jag lagrat mycket minnen och blockeringar med tanke på de sjukdomar jag har haft inom det området.

 

    Sakralchakrat är orange

 

 

Fortättning följer.........

 

Kram Jeanette