Solgläntans kropp & själ

Människokroppens energisystem. del 11


Människokroppens energisystem. del 11 Sista delen
Kroppens meridiansystem

           

Livsenergi, Qi, rör sig i både nervsystemet och blodomloppet, men även i sitt egna nät. De viktigaste kanalerna i detta energinat kallas med ett gemensamt namn för meridianer.

Kroppen har 12 par och 2 extra huvudmeridianer som löper genom varje enskilt organ eller kroppsdel. På samma sätt som nervbanor och blodkärl transporterar nervimpulser och blod, transporterar meridianerna energi.

När du är frisk och harmonisk flödar energin genom meridianerna, som ofta sammanfaller med nervbanorna och blodkärlen utanför kroppen.

Varje chakra hör frekvensmässigt ihop med två meridianer.

 

                                      
 

Fotograf: Nathalie Isaksson Modell:Nadja Isaksson

 Lungmeridianen 

Hör ihop med solaplaxuschakrat. Påverkar bröstets, lungornas, halsens och de övre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar. 

Start: Grop under nyckelbenet
Slut: Ytterkanten på tumnagelns kant

Tjocktarmsmeridianen
Hör ihop med solaplaxuschakrat. Påverkar huvudets, ansiktets, ögonens, näsans, munnens, tändernas, halsens och de övre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar.
Start: Pekfingernagelns kant mot tummen
Slut: Vid näsvingen på motsatt sida.

Magmeridianen
Hör ihop med halschakrat. Påverkar huvudets, ansiktets, munnens, tändernas, halsens, magsäckens, tarmarnas och de nedre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar och störd samverkan med sinnena. 
Start: Okbenet mitt under ögat
Slut: 2:a tåns (från stortån) nagelkant mot lilltån


Mjältmeridianen 

Hör ihop med halschakrat. Påverkar magområdet, matsmältningsorganen, urin- och könsorganet och de nedre extremisternas sjukdomar samt sjukdomar med temperatursänkning.
Start: Stortånagelns kant mot andra fotens
Slut: Ca 15cm under armhålan

Hjärtmeridianen
Hör ihop med rotchakrat. Påverkar bröstets, hjärtats och de övre extremisternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena.  
Start: Mitt i armhålan
Slut: Lillfingernagelns kant mot ringfingret

 


Tunntarmsmeridianen
Hör ihop med rotchakrat. Påverkar huvudets, nackens ögons, halsens och de övre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störningar.
Start: Lillfingernagelns kant mot utsidan
Slut: Vid örat, i gropen som bildas när man gapar

Urinblåsmeridianen
Hör ihop med sakralchakrat. Påverkar huvudets, nackens, ögonens, ryggens och de nedre extremisternas sjukdomar, sjukdomar i bäckenområdet samt febersjukdomar och psykiska störningar.
Start: Mellan ögonvrån och näsbenet
Slut: Utsidan på lilltånagelns kant

Njurmeridianen
Hör ihop med sakralchakrat. Påverkar lungornas, halsens, magens, tarmarnas, urin- och könsorganens och de nedre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar.
Start: Mitt i trampdynan
Slut: I gropen där nyckelbenet och bröstbenet möts.


Hjärtsäcksmeridianen 

Hör ihop med pannchakrat. Påverkar bröstets, hjärtats, magens och de övre extremisternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena.
Start: ca 1 cm från bröstvårtan mot armhålan
Slut: på långfingrets topp

Trippelvärmemeridianen
Hör ihop med pannchakrat. Påverkar huvudets sidodelars, öronens halsens och de övre extremisternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störningar.
Start: Ringfingernagelns kant mot lillfingern
Slut: Ögonbrynets yttre del


Gallblåsmeridianen
Hör ihop med hjärtchakrat. Påverkar sido och mellandelen av huvudets sjukdomar, öron- och ögonsjukdomar, sjukdomar i området runt revbenen och maghålans övre del samt de nedre extremisternas sjukdomar och febersjukdomar.
Start: Vid yttre ögonvrån
Slut: (ringfinger-)tånagelskanten mot lilltån

Levermeridianen
Hör ihop med hjärtchakrat. Påverkar magens, urin- och könsorganets samt de nedre extremisternas sjukdomar och även psykiska sjukdomar.
Start: Stortånagelns kant mot 2:a tån
Slut: ca 4 cm under bröstvårtan
 

De två extra meridianerna är inte direkt kopplade till ett specifikt organ utan till andra kroppsfunktioner som det endokrinasystemet (hormonbildande körtlar: bukspottskörteln, hypofysen, hypotalamus och sköldkörteln), blodomloppet, fortplantningsorganen, skelettet hjärnan, levern eller gallan.

 

Styrkärlmeridianen
Hör ihop med kronchakrat.
Sjukdomssymptom: Febersjukdomar, mentala störningar stelhet och smärta i ryggraden
Start: Under svanskotsspetsen
Slut: Vecket under näsan och över överläppen

Centralmeridianen
Hör ihop med kronchakrat.
Sjukdomssymptom: Hosta och andnöd, besvär med njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör, livmoder, äggstockar, äggledare, vagina, klitoris, testiklar, sädesledare, prostata, sädesblåsan och penisen
Start: I mellangården mellan anus och pung/vagina
Slut: Under underläppen

 

 

 

 

Färgernas betydelse.

Brun
Färgen komposterar och omvandlar till liv. Ju mer vi ger ifrån oss, ju mer positiv energi kan vi ta emot. Brunt skapar ombonad och trygghet och förknippas med en varm trygghet och närhet till jorden. Den kan inge en trygghet som finns i en flock eller familj.
Tillhör Jordens chakra

Röd!
Färgen står för kroppslig kärlek, lidelse, sexualitet, grundförtroende, säkerhet. Står även för passion, energi, hetta, styrka. Grund, jordning, stabilitet. Eld, att sätta igång något. Även moderlighet. Färgen önskas ofta av blivande mödrar. För mycket av denna färg kan leda till aggressivitet och panik, vrede och krig.
Den RÖDA färgen i kläder kan få blyga personer att "komma ur sitt skal"
Färgen fungerar också som ett tonikum för den som har lätt att känna sig frusen
Tillhör Rotchakrat

Orange
Färgen förknippas med eldens värme, socialt umgänge, materiell trygghet och god mat. Färgen står därför för matsmältning och bearbetning av känslor, kreativitet, förhållanden, lycka och glädje. Den kan hjälpa dig att bearbeta ångest, samlade problem, nervositet, laddade problem, chock och sexualitet. Orange står även för anpassningsförmåga. Ger dig förnyad styrka när du behöver klara motgångar
Tillhör Mag- och sakralchakrat.

Gul
Gult står för chefsförmågor, förmåga att genomföra saker, kraft- och egoenergi, styrka, vilja, ”jävlar anamma”. Färgen stimulerar nerverna och skärper sinnet. Är effektiv mot depressioner och tungsinne. Gult är solens färg.
Tillhör chakrat Solarplexus.

Grön
Färgen grön stimulerar för drömmar, Den står för känslosaker, hjärtats angelägenheter, böjelser, kärlek. Frid och lugn samt behov av känslor. Den står även för närhet, vilja, trygghet och förtroende. Färgen hjälper till att skapa balans i kropp och själ, stimulerar ömhet och generositet samt är tröstande. Exempelvis kan ett grönt täcke vara bra för oroliga hästar. Felaktigt använd kan grönt skapa en tendens till stagnation och obeslutsamhet.
Tillhör Hjärtchakrat

Rosa

Rosa står för kärlek mellan mor och barn, kravlös, utan förväntning. Den står för ära och moral och läker sårade känslor. 
Tillhör Hjärtchakra


Blå
Den blå färgen står för talcentrum, kommunikationsförmåga, inspiration. Att tala, förklara, diskutera och berätta. En mörk nyans står för diskussioner, impulsivitet och motverkar depressioner. En ljus nyans står för drömmar och andligt, är svalkande, sänker pulsen, avslappnande och inger stillhet och hängivenhet. Den ljusa nyansen står även för lugn harmoni och tålamod samt dämpar ilska. Blått är himlens och vattnets färg. Den sätts ofta som hoppets färg. För mycket av blått kan detta ge en sorgsen känsla och längtan.
Tillhör Halschakrat

Indigo
Denna färg är ett säte för intuition, telepatisk förmåga, andlig kraft, och ”tredje öga”. Färgen står för kollektivt medvetande, vetande och kunnande. I gamla tiders färglära var detta geniernas och dårarnas färg. För mycket av denna färg kan ha en oroande inverkan.
Tillhör Pannchakrat

Lila
Lila är sätet för vår andlighet, beskydd, medial kommunikation. Färgen ger ett inre lugn och healing. Lila driver bort missunnsamhet och svartsjuka.
är en bra färg att använda för den som har problem med hjärtklappning, hjälper trassliga nerver, lugnar inre inflammationer
Den lila färgen öppnar också upp den andliga förmågan
Tillhör Kronchakrat

Svart
Svart är neutralt men samtidigt alla färgerna på en gång. Färgen associeras till universums krafter.

Vit
Vitt står för andligt och rent, ärlighet och sanningar. Det är livets, dödens och ljusets färg. Den helar, befriar och renar. Färgen står även för identitet vid medialt arbete. Här ingår även färgerna silver och guld.
Tillhör Identifikationschakrat

Beige

Beige ger lugn och ro. Färgen är neutral och nollställande, utgångsläge. Allt eller inget men med en positiv betydelse.


Grå
Den grå färgen neutraliserar sin omgivning och andra färger. Den kan vara destruktiv. Ljusa nyanser på väg mot silver visar på uppvaknade förmågor till upplysning, intuition och kreativa föreställningar. Mörkgrå nyanser kan visa på psykisk obalans eller ett behov att aldrig lämna en uppgift ogjord. Mycket grått kan indikera egenskaper så som hemlighetsfull och något av en ensamvarg. Enlig gammal tradition förknippades grått med visdom.