Solgläntans kropp & själ

Människokroppens energisystem. del 10
Foto: Nathalie Isaksson Modell: Nadja Isaksson
 
 
Det astrala energifältet är skapat utifrån lagarna om attraktion eller avvisning. Det är en energi som antingen strävar mot något eller bort ifrån något. Det är en energi som alltid är i rörelse. Rörelsen skapar och sätter igång saker och den skapar förhållanden mellan människor. Den allra första kontakten mellan två människor kommer alltid att vara från det astrala energifältet och är därmed emotionell.

Det astrala energifältet har ett särskilt sätt att reagera på. Det säger, ’’det där tycker jag inte om, därför vill jag inte ha det’’ eller ’’det där tycker jag om, därför vill jag ha det’’. Det astrala fältet har alltså funktionen att motivera oss och ge oss startenergi.

Utstrålningen från det astrala fältet sträcker sig ca 30-50cm utifrån den fysiska kroppen och är formad som ett äggskal. Det är denna aura vi varit i kontakt med när vi talar om att en person har goda eller dåliga vibrationer.

Det astrala energifältet är säte för våra emotioner. Det kan vara t.ex. lust, begär, passion, svartsjuka, avundsjuka, ångest, hat, girighet, glupskhet, irritation, skuld eller förälskelse.
 
 
 
Det mentala fältet identifierar sig med saker utanför sig själv: ’’Jag är något på grund av att andra ser mig och på grund av att jag har mitt arbete och min familj’’.

Det mentala energifältet ligger som en klut runt huvudet. Mentala energifältet är ett uttryck för vår tankevärld. Här finns förmågan till både logiskt och ologiskt tänkande. Det är här intelligensen, idéer och förmågan till att lösa uppgifter, intuition, fantasi och insikt finns.

Vi har över 50 000 tankar om dagen. Varje tanke är energi. Många av våra tankar är relaterade till beslut t.ex. ’’från och med imorgon skall jag börja banta’’. Det kan tyckas att det är ett oskyldigt beslut. Men ett beslut är en tanke och därmed energi, som sänds ut från det mentala. Om energin inte används dvs. inte får sitt uttryck så hoppar den energi och blir en blockering. Är morgondagen kommer så sker ofta detta: ’’Jag tror jag väntar lite..’’

Denna gradvis uppsamling av oförlöst mental energi skapar fler och fler problem. Det blir ’’snö på skärmen’’. Det beslöjar efterhand förmågan till att se och tänka klart och till att lösa problem.


Fatta inte beslut som du inte fullföljer, var medveten om vad det är för beslut du tagit. Är det någon annan som har övertalat dig eller känns det rätt det du beslutat.
 

Det andliga energifältet är där vi har vår sanna identitet. Det är ett slags upplagringscenter för de förmågor och kvaliteter som vi är födda med, och som vi har tillgång till under hela vårt liv. Här finns våra starka sidor som t.ex. ledarförmågor, rytmkänsla, balans, precision, tålamod, generositet, empati opartiskhet inlevelseförmåga, visdom, intuition, aktivitet, vitalitet, värdighet, ärlighet eller förmågan att arbeta med andra.

När vi har god kontakt med kvalitetsauran, känner vi oss lugna och fyllda med glädje. Vi har lättare att fatta beslut, lösa konflikter och har förmåga att frigöra oss från sanningar om vår person som omgivningen (föräldrar, syskon, lärare osv.) har inpräntat i oss. Vår möjlighet att hitta den vi verkligen är bakom maskerna.      

 

 

Fortättning följer.........

 

Kram Jeanette