Solgläntans kropp & själ

Människokroppens energisystem. del 9
 

En aura består av mycket fint vibrerande energier. Vi brukar tala om att en person sänder ut goda eller dåliga vibrationer, då har vi omedvetet känt av personens energier i auran.

Foto: Nathalie Isaksson Modell: Nadja Isaksson


Aurans energier är ett uttryck för hela människans personligheter och möjligheter. Många tror att auran bara består av fina färger, men om man kan känna eller se en människas aura och förstå den, då känner man dess blockeringar, kvaliteter och hälsotillstånd.

Människan har 5 olika ’’kroppar’’: den fysiska, den eteriska, den astrala, den mentala och den andliga.

Auran består av 4 skikt som är återspeglingar av vem vi är. De fyra skikten i auran har var och sin funktion och energi i tjocklek. Längre ut från kroppen ju finare och snabbare är vibrationshastigheten.


1. Eteriska auran
2. Astrala auran
3. Mentala auran
4. Den andlige auran/kvalitetsauran

Den fysiska kroppen:
Den fysiska kroppens funktion är ett ”verktyg” som vi kan uttrycka oss på genom alla plan/kroppar. Den är en fysisk manifestation, en bild av hela vårt energifält, alla våra tankar, känslor och kvaliteter. Kroppen visar vem du är.
 

 

Närmast kroppen finns det eteriska fältet. Det har tre uppgifter: mottaga, lagra och vidarebefordra livsenergi. Utstrålningen från det eteriska energiflödet strålar upp till 10cm ut från kroppen. Livsenergi är den energi som friges från solen. Vi människor är beroende av denna energi för att kunna leva.


Det eteriska energifältet för ut energi över den fysiska kroppen så att de olika cellerna i kroppen kan arbeta i sin helhet. Slutar den eteriska energin fungera, kan kroppen inte längre uppta livsenergi och den fysiska kroppen dör.

I det eteriska energifältet finns det 7 chakran och meridianer. Energifältet kan även delas upp i 4 skikt. De två yttre skikten kan man se som en lysande gråvit siluett runt den fysiska kroppen. De två inre skikten är den del av det eteriska som är inne i den fysiska kroppen.


Det första skiktet:
Det yttersta skiktet är en återspegling av allt vi har inom oss. Det vi utstrålar, vår överskottsenergi. Detta skikt kallas för hälsoauran och fungerar som immunförsvar. Ju mer vi tillåter att stråla ut från vårt inre, ju starkare blir detta skiktet.


Tjockleken hos hälsoauran är ett uttryck för vårt hälsotillstånd. Man säger faktiskt att en människa strålar av hälsa. Immunförsvar i ett auraperspektiv är inte bara förmågan att skydda sig från infektionssjukdomar utan även förmågan att kunna skydda sig mot all annan påverkan utifrån, som hotar hälsan och balansen, såväl fysiskt som psykiskt.

När hälsoauran är för tunn känner vi oss sårbara. Det är även här som vi ger av vår överskottsenergi till andra som har underskattat av sin energi. Är vi inte uppmärksamma och ser till att fylla på vår energi kan vi bli utbrända.  
 

Det andra skiktet:
I det andra skiktet i det yttersta fältet, finns bilder av vår livsaktivitet. En bild av allt vi gör varje dag. Vad vi tänker, känner och hur vi manifesterar oss.
 

Det tredje skiktet:
Det tredje skiktet som ligger precis under huden, representerar det äkta hos människan. Det är relatera till sanning och ärlighet, man kan kalla det för sanningsskitet.


För att uppnå en god funktion i det eteriska fältet, är det viktigt att det finns en överensstämmelse mellan den vi är och det vi visar, gör eller uttrycker. Varje gång vi ljuger eller är oäkta inför andra, eller inför oss själva, stänger vi av kontakten med sanningsskiktet och det sker en reaktion i det eteriska fältet. Det medför en separation mellan det andra och tredje skiktet. Energiströmmarna som genomströmmar alla fyra skikten kan inte fungera optimalt och därmed försvagas hela det eteriska fältet.
 

Det fjärde skiktet:
Det fjärde och innersta skiktet kallas för den kemiska strukturen. När vi drar in livsenergi från solen, då är det detta lager som tar emot energin. Detta skiktet har stort inflytande på hela den kemiska strukturen i den fysiska kroppen, bl.a. hur vi upptar mineraler, vitaminer och proteiner.    
 
 
 
 

Fortättning följer.........

 

Kram Jeanette