Solgläntans kropp & själ

Människokroppens energisystem. del 5

Härtchakrats färg är grönt och kan ha lite rosa i sig.

Placering: Mellan bröstvårtorna

Hjärtchakrat står för kärlek, medkänsla, relationer, generositet, drömmar, ”healing”, acceptans, förlåtelse, fred och glädje men även lidande och sorg

Ett välfungerande hjärtchakra har förmågan att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, den kärlek som man kan hysa för andra människor, djur och natur. Denna kärlek kräver inget gensvar. God kontakt med hjärtchakrat ger oss förmågan att älskas villkorslöst, att glädjas och se hopp i livet. Här uppstår även en helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.

Ett hämmat hjärtchakra kan väcka känslor som svartsjuka, snålhet, egoism, girighet och fastnar i självömkan.

Välmående chakra skänker: Glädje
Motsatt: Sorg   

Kroppsdelar som hör till hjärtchakrat: Hjärtat, bröstet, lungorna, lymfan, armar, händer och skuldror. Påverkar även hjärtats funktion och blodomloppet.

Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i hjärtchakrat: Hjärt- och lungproblem, astma, allergier, relationsproblem, bronkits och lunginflammation samt problem i överryggen, skuldergördeln, armarna och händerna

Till hörande meridianer: Gallblåsmeridianen och Levermeridianen

 

 Exempel på hur en blockering i Hjärtchakrat kan uppstå:


- Trauman som att bli avvisad, övergiven eller lämnad som barn, och då även att få känna skam och få en massa kritik kan skapa blockeringar i och med man börjar tvivla över sin absoluta rätt att känna sig älskad eller värd någon annans kärlek.Personen kommer att uppleva problem i sina sociala relationer och allt detta leder till isolering, sorg och depression. Oftast kan denna person utveckla en kylighet och ha svårt att förstå andras känslor och behov.

 

- Andra trauman som kan skapa blockeringar kan uppstå är när man blir utnytjad, dödsfall, andras otacksamhet, svek och villkorlig kärlek

 

 

Hjärtchakrats färg är grön,

                  kan även ha lite rosa i sig

 

 

Fortättning följer.........

 

Kram Jeanette