Solgläntans kropp & själ

Varför meditera?
    

 

I dagens stressande samhälle där vi är nåbara 24 timmar om dygnet via bland annat mobiltelefonen och internetet har vi ingen chans att vara i nuet . Kroppen bygger då upp en negativ inre stress som påverkar vårt välbefinnande på mycket djup nivå. Vi känner att det saknas något i våra liv och försöker oftast fylla denna saknaden och tomheten med materiella ting och relationer.

 

Vi ältar ofta det som varit i det förflutna. Det kan vara gamla oförätter, sorger som man inte kommit över men även glädje och lycka (det var bättre förr) som vi kan känna en saknad och tomhet efter.

 

Vi planerar och oroar oss hela tiden över vår framtid, vilken vi inte har någon aning om hur den kommer att bli eftersom framtiden är oskriven och finns bara i vår fantasi.

 

Därmed stjäl vi det viktigaste vi har och det är nuet. Nuet är det ända vi kan göra något åt, det enda som är formbart.

 

Det finns många positiva effekter av att meditera som att få känna den inre glädjen vi har inom oss. Lära känna oss själva bättre och få kontakt med vår medfödda insikt och vishet. Komma i balans och harmoni och få känna den kravlösa kärleken till oss själva och livet. Vi har även möjlighet att komma över girighet, själviskhet och oro.

 

När vi mediterar lär vi oss att övervinna stress, kropp och sinne blir lugnare. Vi får möjlighet att läka gamla oförrätter och bryta dåliga vanor och bekymmer. Vår energi ökar och vi får mer ork. Har vi smärta i vår kropp kan den förlösas.

 

De meditationer jag leder är vägledda meditationer. Vilket innebär att jag vägleder er ner i en djup avslappning som sedan leder till platser och olika upplevelser. Detta är en mycket spännande resa i det undermedvetna.

 

Varmt välkommen 

Jeanette